Cookie policy

Cookie Statement

In dit Cookie Statement wordt uiteengezet op welke wijze via de website van Next Step Media B.V. en de bij haar aangesloten partners cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Randapparatuur”). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de Randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteren wij en voor welk doel?

Cookies

Wij maken gebruik van cookies die zij zelf plaats uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Next Step Media B.V. plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u, nadat u het gebruik van cookies heeft geaccepteerd, niet langer het scherm ziet waarin wordt aangegeven dat de website van cookies gebruik maakt. Deze functionele cookies vallen niet onder de cookiewetgeving en Next Step Media B.V. is daarom niet verplicht u hierover te informeren. Zij doet dit echter wel omdat zij transparant wil zijn over het gebruik van alle cookies. Naast functionele cookies plaatst Next Step Media B.V. cookies om uw zoekresultaten tijdens een sessie te onthouden. Deze sessie cookies vergemakkelijken uw gebruik van de website.

Cookies van derde partijen

Google Analytics Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Next Step Media B.V. gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Next Step Media B.V. verstrekt. Next Step Media B.V. verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

Verwijderen cookies

De toestemming die u heeft gegeven aan Next Step Media B.V. voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Hier kunt u lezen op welke wijze u binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen.

Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Safari

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de door middel van een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie, persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Next Step Media B.V. van toepassing dat hier kan worden geraadpleegd.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kunt u een e-mail sturen via het contactformulier.

Laatst gewijzigd op 01-01-2014